บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ นับเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงในแถบภูมิภาคเอเชีย ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ให้บริการวางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป ลักษณะครบวงจรในรูปแบบ One-Stop Service บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในปี 2533 ต่อมาในปี 2560 ได้ขยายธุรกิจไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ตั้งแต่ปลายปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือได้เพิ่มธุรกิจไปยังด้านพลังงานทดแทน

         บริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015  โดยมีมาตรฐานในการทำงานของเอกชน รวมถึงภาครัฐบาลทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน พร้อมได้รับรางวัลของ Thai Print Awards เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และรางวัลอื่นอีกมากมาย

         บริษัทตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต มีพื้นที่ของโรงพิมพ์กว่า 7 ไร่ และพนักงานภายในบริษัทกว่า 300 คน มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพจำนวนมาก สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา โดยมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน รักษาและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม