ติดต่อเรา

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0541–44

โทรสาร : 0-2551-0532, 0-2552-0905

อีเมล : marketing@eppco.co.th (ฝ่ายการตลาด), account@epco.co.th (ฝ่ายบัญชี), ir@epco.co.th(ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

 

การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งชื่อและรายละเอียดต่างๆไว้ทางด้านล่าง หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.epco.co.th/images/template/corporate__anticorruption.pdf

*

*

*

รหัสความปลอดภัย *


Reload Image

Map