เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลา 14.00 น.

Eastern Printing PCL runs a printing business and works with Thai leading printing media including other in Asia.   Our company provides printing for the general public in sizes ranging from medium to large, and provides one-stop service.   Our company was established 27 years ago, and was listed in the Stock Exchange of Thailand (SET).   Also, our company acquired ISO 9001:2015 standard and many prestigious awards from Thai Print Award organized by the Thai Printing Association for 5 years in a row.   Our Company meets performance standards of the private sector, government sector, and international standards.

Eastern Printing PCL is located on Vibhavadi-Rangsit Road, operating on an area of 2.77 acre with 300 employees.   Our company has many efficient machines which meet standards, work fast and on time, and are of impeccable quality.