"ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Eastern Printing PCL runs a printing business and works with Thai leading printing media including other in Asia.   Our company provides printing for the general public in sizes ranging from medium to large, and provides one-stop service.   Our company was established 25 years ago, and was listed in the Stock Exchange of Thailand (SET).   Also, our company acquired ISO 9001:2008 standard and many prestigious awards from Thai Print Award organized by the Thai Printing Association for 5 years in a row.   Our Company meets performance standards of the private sector, government sector, and international standards.

Eastern Printing PCL is located on Vibhavadi-Rangsit Road, operating on an area of 2.77 acre with 400 employees.   Our company has many efficient machines which meet standards, work fast and on time, and are of impeccable quality.