นักลงทุนสัมพันธ์

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการ
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2567 สามัญ
 • ° ปี 2566 สามัญ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2567
 • ° ปี 2566
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2564/1
 • ° ปี 2564/2
 • การเสนอระเบียบวาระ

  ติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน ›› รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงิน ปี 2567
รายงานงบการเงิน ปี 2566
รายงานงบการเงิน ปี 2565
รายงานงบการเงิน ปี 2564
รายงานงบการเงิน ปี 2563
รายงานงบการเงิน ปี 2562
รายงานงบการเงิน ปี 2561
รายงานงบการเงิน ปี 2560
รายงานงบการเงิน ปี 2559
รายงานงบการเงิน ปี 2558