"ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ติดต่อเรา

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0533–44

โทรสาร : 0-2551-0532, 0-2552-0905

อีเมล : epco904@csloxinfo.com (ฝ่ายการตลาด), epcoacc@truemail.co.th (ฝ่ายบัญชี)

 

*

*

*

รหัสความปลอดภัย *


Reload Image

Map