"ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการ
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2564 สามัญ
 • ° ปี 2563 สามัญ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2564
 • ° ปี 2563
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2563/1
 • ° ปี 2561/1
 • การเสนอระเบียบวาระ

  ติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุน