"ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

นักลงทุนสัมพันธ์

  หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

  ข้อมูลพื้นฐาน

 • ประวัติและการดำเนินธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการ
 • ผู้บริหาร
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ประชุมผู้ถือหุ้น

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2560 สามัญ
 • ° ปี 2560 วิสามัญ
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2560
 • ° ปี 2559
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ° ปี 2559/1
 • ° ปี 2559/2
 • การเสนอระเบียบวาระ

  ติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุน