ร่วมงานกับเรา

    ตำแหน่งงาน

    แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทั่วไป

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ลงบัญชีรับ-จ่าย และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี

2.
ชาย/หญิง อายุ 22 – 32 ปี

3.
มีไหวพริบ อดทน ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4.
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิ้นฐานได้เป็นอย่างดี

 

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร

2.
ดูแลอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

คุณสมบัติ

1.
เพศชาย

2.
อายุ 21 ปี ขึ้นไป

3.
วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่าง

4.
ขยัน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน ตรงต่อเวลา

5.
เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี

2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
ชาย/หญิง

2.
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

3.
ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ