ร่วมงานกับเรา

    ตำแหน่งงาน

    แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งงาน

จป.วิชาชีพ

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
รวบรวมและจดบันทึกสถิติด้านความปลอดภัย

2.
จัดทำบอร์ด/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย

3.
ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัย ของแผนกต่างๆภายในบริษัทให้สอดคล้องกับมาตราฐานฯ

4.
ฝึกอบรม และนำเสนอ เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานประกอบการและตามข้อกำหนดกฎหมาย

5.
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
เพศชาย / หญิง

2.
อายุ 25-38 ปี

3.
จบการศึกษาปริญญาตรี

4.
ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

 

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร

2.
ดูแลอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

คุณสมบัติ

1.
เพศชาย

2.
อายุ 21 ปี ขึ้นไป

3.
วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่าง

4.
ขยัน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน ตรงต่อเวลา

5.
เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี

2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
ชาย/หญิง

2.
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

3.
ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ และมีความละเอียดรอบคอบ