"ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ร่วมงานกับเรา

    ตำแหน่งงาน

    แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยช่าง

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

1.
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ทั่วไป

คุณสมบัติ

1.
เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

2.
วุฒิ ม.3 - ปวส. สาขาช่าง

3.
สามารถทำงานเป็นกะได้

4.
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทั่วไป

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ลงบัญชีรับ-จ่าย และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี

2.
ชาย/หญิง อายุ 22 – 32 ปี

3.
มีไหวพริบ อดทน ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4.
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิ้นฐานได้เป็นอย่างดี

 

ช่างไฟฟ้าเครื่องจักร

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
ดูระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

2.
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
อายุไม่เกิน 30 ปี

2.
วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

3.
มีความขยัน อดทน

4.
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

จป.วิชาชีพ

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
รวบรวมและจดบันทึกสถิติด้านความปลอดภัย

2.
จัดทำบอร์ด/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย

3.
ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัย ของแผนกต่างๆภายในบริษัทให้สอดคล้องกับมาตราฐานฯ

4.
ฝึกอบรม และนำเสนอ เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในสถานประกอบการและตามข้อกำหนดกฎหมาย

5.
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.
เพศชาย / หญิง

2.
อายุ 25-38 ปี

3.
จบการศึกษาปริญญาตรี

4.
ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

 

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

1.
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร

2.
ดูแลอุปกรณ์ต่างให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

คุณสมบัติ

1.
เพศชาย

2.
อายุ 21 ปี ขึ้นไป

3.
วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่าง

4.
ขยัน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน ตรงต่อเวลา

5.
เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ