"ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

    หนังสือพิมพ์

    นิตยสาร

    หนังสือปกอ่อน และปกแข็ง

หนังสือพิมพ์

 

 

ผู้จัดการรายวัน  ผู้จัดการรายสัปดาห์ 
International Herald Tribune Newspaper   หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่รายสัปดาห์ เป็นต้น
หนังสือพิมพ์ Nikkei