บริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคเอเชีย บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับ การพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป ตั้งแต่ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ โดยทำงานในรูปแบบ One-Stop Service หรือ งานพิมพ์แบบครบวงจรก่อตั้งมาแล้วกว่า 27 ปี บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยพร้อมทั้งยังได้ การยอมรับจากทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008  โดยมีมาตรฐานในการทำงานของเอกชน รวมถึง รัฐบาลทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน พร้อมรับรางวัลของ Thai Print Awards มา อย่างมากมายนับไม่ถ้วน เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

บริษัทตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต มีพื้นที่ของโรงพิมพ์กว่า 7 ไร่ และพนักงานภายในบริษัทกว่า 300 คน รวมถึงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก สามารถทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว และ ตรงต่อเวลา และรักษา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพต่อเนื่อง