"ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันทน์ ชั้น 2 เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ

งานฉลองปีใหม่ 2558